03-6768976

david@tournadlan.com

למצוא משרד להשכרה בלי לקום מהכסא

השוואת נכסים

מיין לפי:

להשכרה
מחיר מבוקש:₪35

מטר מרובע: 2000

מחסנים, תעשייה ולוגיסטיקה

לפני 3 חודשים

מחיר מבוקש:₪35

מטר מרובע: 2000

מחסנים, תעשייה ולוגיסטיקה

לפני 3 חודשים

להשכרה
₪37

מטר מרובע: 1

מחסנים, תעשייה ולוגיסטיקה

לפני 3 חודשים

מטר מרובע: 1

מחסנים, תעשייה ולוגיסטיקה

לפני 3 חודשים

להשכרה
מחיר מבוקש:₪40

מטר מרובע: 7000

מחסנים, תעשייה ולוגיסטיקה

לפני 3 חודשים

מחיר מבוקש:₪40

מטר מרובע: 7000

מחסנים, תעשייה ולוגיסטיקה

לפני 3 חודשים

להשכרה
מחיר למ"ר:₪12

מטר מרובע: 20000

מגרשים

לפני 3 חודשים

מחיר למ"ר:₪12

מטר מרובע: 20000

מגרשים

לפני 3 חודשים

להשכרה
מחיר מבוקש:₪42

מטר מרובע: 8

מחסנים, תעשייה ולוגיסטיקה

לפני 3 חודשים

מחיר מבוקש:₪42

מטר מרובע: 8

מחסנים, תעשייה ולוגיסטיקה

לפני 3 חודשים

להשכרה
₪33

מטר מרובע: 2700

מחסנים, תעשייה ולוגיסטיקה

לפני 3 חודשים

מטר מרובע: 2700

מחסנים, תעשייה ולוגיסטיקה

לפני 3 חודשים

להשכרה
מחיר למ"ר:₪34

מטר מרובע: 1000

מחסנים, תעשייה ולוגיסטיקה

לפני 3 חודשים

מחיר למ"ר:₪34

מטר מרובע: 1000

מחסנים, תעשייה ולוגיסטיקה

לפני 3 חודשים

להשכרה
מחיר מבוקש:₪45

מטר מרובע: 3800

מחסנים, תעשייה ולוגיסטיקה

לפני 3 חודשים

מחיר מבוקש:₪45

מטר מרובע: 3800

מחסנים, תעשייה ולוגיסטיקה

לפני 3 חודשים

להשכרה
מחיר מבוקש:₪40

מטר מרובע: 3000

מחסנים, תעשייה ולוגיסטיקה

לפני 3 חודשים

מחיר מבוקש:₪40

מטר מרובע: 3000

מחסנים, תעשייה ולוגיסטיקה

לפני 3 חודשים

להשכרה
מחיר סגירה:₪35

מטר מרובע: 2500

מחסנים, תעשייה ולוגיסטיקה

לפני 4 חודשים

מחיר סגירה:₪35

מטר מרובע: 2500

מחסנים, תעשייה ולוגיסטיקה

לפני 4 חודשים


התקשרו אלינו