03-676-8976 | 054-762-4510

david@tournadlan.com

למצוא משרד להשכרה בלי לקום מהכסא

להשכרה אזור הצפון, לחברת הייטק, צפון תל אביב
המחיר למ"ר₪99₪25/דמי ניהול למ"ר
500 מ"ר מרוהטים, מרפסת, בבניין יצוגי בצפון ת"א, ק' עצמאית, רמת גימור גבוהה,

מ"ר: 500

משרדים

המחיר למ"ר₪99₪25/דמי ניהול למ"ר

מ"ר: 500

משרדים

להשכרה לחברת הייטק, ליד הרכבת, צפון תל אביב
המחיר לחודש₪160,000
1,100 מ"ר משרדים להשכרה בבניין מטופח בצפון ת"א, מבנה עצמאי, מושקעים ומעוצבים, אופן ספייס 1
להשכרה לחברת הייטק, ליד הרכבת, צפון תל אביב

1,100 מ”ר בבניין מטופח בצפון ת”א, מבנה עצמאי- קרוב לרכבת מרכז

מ"ר: 1100

משרדים

המחיר לחודש₪160,000

מ"ר: 1100

משרדים

להשכרה משרדים עד 150 מ"ר, צפון תל אביב
המחיר לחודש₪8,000
57 מ"ר להשכרה קליניקה בבניין מטופח בצפון ת"א, רמת גימור גבוהה, כולל מחסן, קבלה

מ"ר: 57

משרדים

המחיר לחודש₪8,000

מ"ר: 57

משרדים

להשכרה לחברת הייטק, ליד הים / הירקון, צפון תל אביב
המחיר למ"ר₪135₪22/דמי ניהול למ"ר
1,250 מ"ר משרדים להשכרה במגדל יוקרתי בצפון ת"א, ברמת מעטפת, אופן ספייס

מ"ר: 1250

משרדים

המחיר למ"ר₪135₪22/דמי ניהול למ"ר

מ"ר: 1250

משרדים

להשכרה לחברת הייטק, ליד הים / הירקון, צפון תל אביב
המחיר למ"ר₪150₪22/דמי ניהול למ"ר
800 מ"ר משרדים להשכרה במגדל יצוגי בצפון ת"א, ברמת מעטפת, נוף לים

מ"ר: 800

משרדים

המחיר למ"ר₪150₪22/דמי ניהול למ"ר

מ"ר: 800

משרדים

להשכרה אזור שרונה / חשמונאים / קרליבך, במגדלים, לחברת הייטק, ליד בית משפט השלום, ליד הרכבת, ציר מנחם בגין, צפון תל אביב
המחיר למ"ר₪140₪22/דמי ניהול למ"ר
900 מ"ר משרד במגדל מפואר בצפון ת"א, ברמת מעטפת, כניסה
להשכרה אזור שרונה / חשמונאים / קרליבך, במגדלים, לחברת הייטק, ליד בית משפט השלום, ליד הרכבת, ציר מנחם בגין, צפון תל אביב

900 מ”ר במגדל, ברמת מעטפת, קרובים לבית המשפט ולרכבת השלום

מ"ר: 900

משרדים

המחיר למ"ר₪140₪22/דמי ניהול למ"ר

מ"ר: 900

משרדים

להשכרה ליד בית משפט השלום, ליד הרכבת, משרדים עד 150 מ"ר, צפון תל אביב
המחיר למ"ר₪90₪22/דמי ניהול למ"ר
115 מ"ר משרדים להשכרה במגדל יצוגי באזור שרונה בצפון ת"א, לפני שיפוץ, חדר
להשכרה ליד בית משפט השלום, ליד הרכבת, משרדים עד 150 מ"ר, צפון תל אביב

115 מ”ר במגדל יצוגי באזור צפון ת”א, לפני שיפוץ, קרובים לבית המשפט ולרכבת השלום

מ"ר: 115

משרדים

המחיר למ"ר₪90₪22/דמי ניהול למ"ר

מ"ר: 115

משרדים

להשכרה צפון תל אביב
המחיר למ"ר₪350₪10/דמי ניהול למ"ר
250 מ"ר חנות להשכרה במיקום אטרקטיבי בצפון ת"א, לפני שיפוץ, חנות
המחיר למ"ר₪350₪10/דמי ניהול למ"ר

מ"ר: 250

חנויות

להשכרה במגדלים, ליד בית משפט השלום, ליד הרכבת, צפון תל אביב
המחיר למ"ר₪90₪22/דמי ניהול למ"ר
250 מ"ר משרדים להשכרה במגדל יוקרתי באזור צפון ת"א, בקומה גבוהה, לפני שיפוץ, חדרים
להשכרה במגדלים, ליד בית משפט השלום, ליד הרכבת, צפון תל אביב

250 מ”ר במגדל יוקרתי באזור צפון ת”א, בקומה גבוהה, לפני שיפוץ, קרובים לבית המשפט לשלום

מ"ר: 250

משרדים

המחיר למ"ר₪90₪22/דמי ניהול למ"ר

מ"ר: 250

משרדים

להשכרה במגדלים, ליד בית משפט השלום, ליד הרכבת, צפון תל אביב
המחיר למ"ר₪90₪22/דמי ניהול למ"ר
500 מ"ר משרדים להשכרה במגדל יצוגי באזור צפון ת"א, בקומה גבוהה, במצב מעטפת, אופן ספייס
להשכרה במגדלים, ליד בית משפט השלום, ליד הרכבת, צפון תל אביב

500 מ”ר במגדל יצוגי באזור צפון ת”א, בקומה גבוהה, במצב מעטפת, קרובים לבית משפט השלום

מ"ר: 500

משרדים

המחיר למ"ר₪90₪22/דמי ניהול למ"ר

מ"ר: 500

משרדים

להשכרה ליד בית משפט השלום, ליד הרכבת, מתאים לעו"ד, צפון תל אביב
המחיר למ"ר₪135₪10/דמי ניהול למ"ר
380 מ"ר משרדים להשכרה במגדל יצוגי באזור צפון ת"א, רמת גימור גבוהה, חדרים 1
להשכרה ליד בית משפט השלום, ליד הרכבת, מתאים לעו"ד, צפון תל אביב

380 מ”ר במגדל יצוגי באזור צפון ת”א, רמת גימור גבוהה, קרובים לבית המשפט ולרכבת ארלוזורוב

מ"ר: 380

משרדים

המחיר למ"ר₪135₪10/דמי ניהול למ"ר

מ"ר: 380

משרדים

להשכרה במגדלים, ליד בית משפט השלום, ליד הרכבת, צפון תל אביב
המחיר למ"ר₪100₪22/דמי ניהול למ"ר
260 מ"ר משרדים להשכרה במגדל מטופח באזור צפון ת"א, רמת גימור גבוהה, אופן ספייס
להשכרה במגדלים, ליד בית משפט השלום, ליד הרכבת, צפון תל אביב

260 מ”ר במגדל מטופח באזור צפון ת”א, רמת גימור גבוהה, קרובים לבית משפט השלום

מ"ר: 260

משרדים

המחיר למ"ר₪100₪22/דמי ניהול למ"ר

מ"ר: 260

משרדים

להשכרה במגדלים, ליד בית משפט השלום, ליד הרכבת, מגדל אמות ביטוח, מגדל מידטאון, משרדים עד 150 מ"ר, צפון תל אביב
המחיר למ"ר₪110₪22/דמי ניהול למ"ר
135 מ"ר משרדים להשכרה בבניין ייצוגי קרובים לבית משפט השלום, מסדרון
להשכרה במגדלים, ליד בית משפט השלום, ליד הרכבת, מגדל אמות ביטוח, מגדל מידטאון, משרדים עד 150 מ"ר, צפון תל אביב

135 מ”ר בבניין ייצוגי, גימור גבוה, קרובים לבית משפט השלום ולרכבת ארלוזורוב

מ"ר: 135

משרדים

המחיר למ"ר₪110₪22/דמי ניהול למ"ר

מ"ר: 135

משרדים

להשכרה מגדל אמות ביטוח, צפון תל אביב, רמת החייל
המחיר למ"ר₪65₪16/דמי ניהול למ"ר
212 מ"ר משרדים להשכרה בבניין בוטיק ברמת החייל בת"א, מוארים, רמת גימור גבוהה, מטבחון

מ"ר: 212

משרדים

המחיר למ"ר₪65₪16/דמי ניהול למ"ר

מ"ר: 212

משרדים

להשכרה לחברת הייטק, צפון תל אביב, רמת החייל
המחיר למ"ר₪68₪20/דמי ניהול
700 מ"ר משרדים להשכרה בבניין בוטיק ומטופח ברמת החייל, יפייפים, מושקעים ומעוצבים, אופן ספייס 1

מ"ר: 700

משרדים

המחיר למ"ר₪68₪20/דמי ניהול

מ"ר: 700

משרדים

להשכרה לחברת הייטק, צפון תל אביב
המחיר למ"ר₪120₪16/דמי ניהול למ"ר
להשכרה משרדים 1,200מ"ר בבניין מפואר בצפון החדש בת"א, הרבה חדרים ואופן ספייס, מסדרון
המחיר למ"ר₪120₪16/דמי ניהול למ"ר

מ"ר: 1200

משרדים

להשכרה במגדלים, ליד הים / הירקון, משרדים עד 150 מ"ר, צפון תל אביב
המחיר למ"ר₪90₪20/דמי ניהול למ"ר
80 מ"ר משרד להשכרה במגדל מטופח בצפון ת"א, רמת גימור גבוהה, חדרים
להשכרה במגדלים, ליד הים / הירקון, משרדים עד 150 מ"ר, צפון תל אביב

80 מ”ר במגדל מטופח רמת גימור גבוהה, קו ראשון לים עם נוף מרהיב!

מ"ר: 80

משרדים

המחיר למ"ר₪90₪20/דמי ניהול למ"ר

מ"ר: 80

משרדים

להשכרה, למכירה במגדלים, ליד הים / הירקון, צפון תל אביב
המחיר למ"ר₪75₪22/דמי ניהול למ"ר
530 מ"ר בבניין יצוגי בצפון ת"א, קו ראשון לים, קומה עצמאית גבוהה, נוף מרהיב לים!
להשכרה, למכירה במגדלים, ליד הים / הירקון, צפון תל אביב

530 מ”ר בבניין יצוגי בצפון ת”א, קו ראשון לים, קומה עצמאית גבוהה, נוף מרהיב לים!

מ"ר: 530

משרדים

המחיר למ"ר₪75₪22/דמי ניהול למ"ר

מ"ר: 530

משרדים

להשכרה במגדלים, ליד הרכבת, צפון תל אביב
המחיר למ"ר₪135₪22/דמי ניהול למ"ר
500 מ"ר במגדל מפואר בצפון ת"א, יפיפיים, 4 כיווני אוויר, נוף לים
המחיר למ"ר₪135₪22/דמי ניהול למ"ר

מ"ר: 500

משרדים

להשכרה במגדלים, ליד הים / הירקון, צפון תל אביב
המחיר למ"ר₪80₪20/דמי ניהול למ"ר
270 מ"ר משרד להשכרה במגדל ידוע בצפון ת"א, קו ראשון לים, רמת גימור גבוהה, חדרים

מ"ר: 270

משרדים

המחיר למ"ר₪80₪20/דמי ניהול למ"ר

מ"ר: 270

משרדים

להשכרה ליד הים / הירקון, צפון תל אביב
המחיר למ"ר₪155₪10/דמי ניהול למ"ר
250 מ"ר משרד להשכרה בצפון ת"א, ברמת מעטפת, גג משותף חדש מהניילון, גג

מ"ר: 250

משרדים

המחיר למ"ר₪155₪10/דמי ניהול למ"ר

מ"ר: 250

משרדים

להשכרה אזור הצפון, צפון תל אביב
המחיר למ"ר₪72₪17/דמי ניהול למ"ר
138 מ"ר משרד להשכרה בפרויייקט CU היוקרתי, מצוחצח ומדוגם הייטב, מחיר פצצה!!!

מ"ר: 138

משרדים

המחיר למ"ר₪72₪17/דמי ניהול למ"ר

מ"ר: 138

משרדים

נכסים חמים
להשכרה במגדלים, ליד בית משפט השלום, ליד הרכבת, צפון תל אביב
המחיר למ"ר₪160₪23/דמי ניהול למ"ר
300 מ"ר משרדים להשכרה במגדל מרכזי ליד בית המשפט ובי"ח איכילוב, קומה גבוהה, נוף לים
להשכרה במגדלים, ליד בית משפט השלום, ליד הרכבת, צפון תל אביב

300 מ”ר משרדים להשכרה במגדל מרכזי ליד בית המשפט, בי”ח איכילוב ורכבת ארלוזורוב, קומה גבוהה, נוף לים

ויצמן‬ 14, תל אביב יפו, ישראל

מ"ר: 300

משרדים

המחיר למ"ר₪160₪23/דמי ניהול למ"ר

מ"ר: 300

משרדים

להשכרה צפון תל אביב
המחיר למ"ר כולל דמי ניהול₪230
800 מ"ר של חדרים ואולמות להשכרה בגן העיר, הרבה פאר, הרבה אור, מרוהטים קומפלט

מ"ר: 800

אולמות אירועים, משרדים

המחיר למ"ר כולל דמי ניהול₪230

מ"ר: 800

אולמות אירועים, משרדים

להשכרה במגדלים, מגדל על דיזנגוף סנטר, צפון תל אביב
המחיר למ"ר₪90₪22/דמי ניהול למ"ר
115 מ"ר בדיזינגוף סנטר, בגימור גבוהה, קומה גבוהה, מרכז עסקים שוקק.
להשכרה במגדלים, מגדל על דיזנגוף סנטר, צפון תל אביב

115 מ”ר במגדל על דיזינגוף סנטר, בגימור גבוהה, קומה גבוהה, מרכז עסקים שוקק.

מ"ר: 115

משרדים

המחיר למ"ר₪90₪22/דמי ניהול למ"ר

מ"ר: 115

משרדים

להשכרה לחברת הייטק, צפון תל אביב, רמת החייל
המחיר למ"ר₪85₪19/דמי ניהול למ"ר
240 מ"ר מושקעים ביותר ומעוצבים אדריכלית ברמת גימור פרימיום.
להשכרה לחברת הייטק, צפון תל אביב, רמת החייל

240 מ”ר מושקעים ביותר ומעוצבים אדריכלית ברמת גימור פרימיום.

מ"ר: 240

משרדים

המחיר למ"ר₪85₪19/דמי ניהול למ"ר

מ"ר: 240

משרדים

להשכרה אזור הצפון, לחברת הייטק
המחיר למ"ר₪60₪19/דמי ניהול למ"ר
94 מ"ר, בברזל רמת החייל, רמת גימור גבוהה, אופן ספייס
המחיר למ"ר₪60₪19/דמי ניהול למ"ר

מ"ר: 94

משרדים

להשכרה במגדלים, לחברת הייטק, ליד בית משפט השלום, ליד הרכבת, מתאים לעו"ד, צפון תל אביב
המחיר למ"ר₪130₪21/דמי ניהול
620 מ״ר משרדים להשכרה במתחם וייצמן היוקרתי, קבלה והמתנה
להשכרה במגדלים, לחברת הייטק, ליד בית משפט השלום, ליד הרכבת, מתאים לעו"ד, צפון תל אביב

620 מ״ר משרדים להשכרה במתחם וייצמן היוקרתי ברמת גמר באיכות הגבוהה ביותר במרחק הליכה מרכבת השלום

מ"ר: 620

משרדים

המחיר למ"ר₪130₪21/דמי ניהול

מ"ר: 620

משרדים

להשכרה ליד בית משפט השלום, ליד הרכבת
המחיר למ"ר כולל דמי ניהול₪190
1,150 מ"ר בבניין מפואר בצפון הישן בת"א, מפוארים ומעוצבים, אופן ספייס 1
המחיר למ"ר כולל דמי ניהול₪190

מ"ר: 1150

משרדים

למכירה צפון תל אביב
₪13,750₪21
₪13,750₪21

מ"ר: 240

משרדים

להשכרה אזור הצפון, לחברת הייטק
לחודש₪26,000₪500/ועד בית
לחודש₪26,000₪500/ועד בית

מ"ר: 220

משרדים

להשכרה במגדלים, לחברת הייטק, צפון תל אביב
המחיר למ"ר₪130₪28/דמי ניהול
502 מ"ר במגדל יוקרתי בצפון הישן בת"א, רמת גימור גבוהה, חדר

מ"ר: 502

משרדים

המחיר למ"ר₪130₪28/דמי ניהול

מ"ר: 502

משרדים


WhatsApp שלחו לנו הודעה ב- WhatsApp
Call Now Buttonלחצו לחיוג דילוג לתוכן