03-676-8976 | 054-762-4510

david@tournadlan.com

למצוא משרד להשכרה בלי לקום מהכסא

לפרטים נוספים ולתאום סיור חייגו 03-676-8976  או  054-762-4510

להשכרה אזור המרכז, ליד כביש 40, ליד כביש 5, ליד כביש 6
המחיר למ"ר₪1
1,500 מ"ר להשכרה מרלו"ג עצמאי בסגולה פ"ת, 250 מ"ר גלרית משרדים, רחבה תפעולית, מחסן
להשכרה אזור המרכז, ליד כביש 40, ליד כביש 5, ליד כביש 6

1,500 מ”ר מרלו”ג עצמאי בסגולה פ”ת, 250 מ”ר גלרית משרדים, רחבה תפעולית

מ"ר: 1500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 1500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור המרכז, ליד כביש 40, ליד כביש 5, ליד כביש 6, מרלו"גים
המחיר למ"ר₪1
1,500 מ"ר מרלו"ג עצמאי להשכרה בפתח תקוה, רחבה תפעולית גדולה, מחסן
להשכרה אזור המרכז, ליד כביש 40, ליד כביש 5, ליד כביש 6, מרלו"גים

1,500 מ”ר מרלו”ג עצמאי בפתח תקוה, רחבה תפעולית גדולה לפריקה וטעינה

מ"ר: 1500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 1500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור המרכז, מרלו"גים
המחיר למ"ר₪1
2,000 מ"ר להשכרה מחסן לוגיסטי מקצועי באזור התעשיה סגולה בפ"ת, מחסן

מ"ר: 2000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 2000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה
המחיר למ"ר₪1
3,800 מ"ר מרלו"ג להשכרה באזור התעשיה פ"ת, תקרה גבוהה, רחבה גדולה
המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 3800

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה במגדלים, בסר פתח תקווה, לחברת הייטק, ליד הרכבת
המחיר למ"ר מעטפת₪45₪17/דמי ניהול למ"ר
לוגו
להשכרה במגדלים, בסר פתח תקווה, לחברת הייטק, ליד הרכבת

300 מ”ר משרדים להשכרה ברמת מעטפת בבסר פ”ת, פונים למתחם החנויות ולאזור הסחר

מ"ר: 300

משרדים

המחיר למ"ר מעטפת₪45₪17/דמי ניהול למ"ר

מ"ר: 300

משרדים

להשכרה במגדלים, בסר פתח תקווה, לחברת הייטק, ליד הרכבת
המחיר למ"ר מעטפת₪45₪17/דמי ניהול למ"ר
לוגו
להשכרה במגדלים, בסר פתח תקווה, לחברת הייטק, ליד הרכבת

500 מ”ר משרדים להשכרה ברמת מעטפת בבסר פ”ת, פונים למתחם החנויות ולאזור הסחר

מ"ר: 500

משרדים

המחיר למ"ר מעטפת₪45₪17/דמי ניהול למ"ר

מ"ר: 500

משרדים

להשכרה
1,500 מ"ר מחסן להשכרה בקרית אריה, פתח תקווה

מ"ר: 1500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

מ"ר: 1500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

למכירה קרית מטלון
המחיר למ"ר₪8,000
370 מ"ר משרדים למכירה בקרית מטלון, פתח תקווה, רמת גימור גבוהה, הזדמנות השנה!!!
המחיר למ"ר₪8,000

מ"ר: 370

משרדים

להשכרה
המחיר למ"ר כולל דמי ניהול₪20
12 דונם מגרש להשכרה בפתח תקווה, אחסנה פתוחה.
המחיר למ"ר כולל דמי ניהול₪20

מ"ר: 12000

מגרשים

להשכרה
ייסגר רק מול הלקוח לפי תקופת ההסכם
1,000 מ"ר משרד מהמם להשכרה בפתח תקווה. ברחוב יגיע כפיים, קרית אריה, פתח תקווה. 130 מ"ר מרפסת.
ייסגר רק מול הלקוח לפי תקופת ההסכם

מ"ר: 1000

משרדים

להשכרה לחברת הייטק
המחיר למ"ר₪62₪18/דמי ניהול
670 מ"ר משרדים מטופחים להשכרה בק. אריה פ"ת,
להשכרה אזור המרכז, ליד כביש 5
המחיר למ"ר כולל דמי ניהול, לא כול מ.ע.מ₪53
2,800 מ"ר מרלו"ג להשכרה במיקום מעולה בקריית אריה, פתח תקווה

מ"ר: 2800

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר כולל דמי ניהול, לא כול מ.ע.מ₪53

מ"ר: 2800

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור המרכז, לחברת הייטק, קרית אריה
המחיר למ"ר₪59₪19/דמי ניהול למ"ר

מ"ר: 4000

משרדים

המחיר למ"ר₪59₪19/דמי ניהול למ"ר

מ"ר: 4000

משרדים

להשכרה אזור המרכז
המחיר למ"ר₪55
2,000 מ"ר מרלו"ג להשכרה במרכז קרית אריה בפתח תקווה

מ"ר: 2000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪55

מ"ר: 2000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪49₪11/דמי ניהול למ"ר
3,000 מ"ר להשכרה קומת משרדים יפיפיה ומודרנית
המחיר למ"ר₪49₪11/דמי ניהול למ"ר

מ"ר: 3000

משרדים

להשכרה לחברת הייטק
המחיר למ"ר₪49₪11/דמי ניהול למ"ר
המחיר למ"ר₪49₪11/דמי ניהול למ"ר

מ"ר: 2000

משרדים

למכירה לחברת הייטק
להשכרה לחברת הייטק
מחיר למ"ר₪50₪21/דמי ניהול
620 מ"ר להשכרה בק. אריה, פ"ת, בבנין משרדים בוטיק, נאה ומטופח
מחיר למ"ר₪50₪21/דמי ניהול

מ"ר: 620

משרדים

למכירה אזור המרכז
לוגו

מ"ר: 10000

מגרשים

להשכרה אזור המרכז, ליד כביש 5, ליד כביש 6
900 מ"ר מחסן + 450 מ"ר משרדים להשכרה בקרית אריה פתח תקווה
להשכרה אזור המרכז, ליד כביש 5, ליד כביש 6

900 מ”ר מחסן + 450 מ”ר משרדים להשכרה בקרית אריה פתח תקווה

מ"ר: 900

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

מ"ר: 900

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור המרכז, ליד כביש 5, ליד כביש 6
המחיר למ"ר₪50
2,000 מ"ר מרלו"ג עצמאי להשכרה באזור תעשייה בפתח תקווה
להשכרה אזור המרכז, ליד כביש 5, ליד כביש 6

2,000 מ”ר מרלו”ג עצמאי להשכרה באזור תעשייה בפתח תקווה

מ"ר: 2000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪50

מ"ר: 2000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה לחברת הייטק, קרית אריה
המחיר למ"ר₪55₪18/דמי ניהול
720 מ"ר בבניין בוטיק בקרית אריה בפ"ת, ברמת מעטפת, נוף מרהיב, אופן ספייס 1
המחיר למ"ר₪55₪18/דמי ניהול

מ"ר: 720

משרדים

להשכרה סגולה
המחיר למ"ר₪43₪10/דמי ניהול
520 מ"ר+גלריה משרד להשכרה בגליס פ"ת, מסדרון+מנוחה

מ"ר: 520

משרדים

המחיר למ"ר₪43₪10/דמי ניהול

מ"ר: 520

משרדים

להשכרה לחברת הייטק, ליד הרכבת, קרית אריה
המחיר למ"ר₪75₪20/דמי ניהול
1,800 מ"ר בבניין מפואר בקרית אריה פ"ת, קומה עמצאית, מרוהטים קומפלט, עמדת המתנה
המחיר למ"ר₪75₪20/דמי ניהול

מ"ר: 1800

משרדים

להשכרה במגדלים, לחברת הייטק, קרית מטלון
המחיר למ"ר₪45₪15/דמי ניהול
1,300 מ"ר במגדל יוקרתי בקרית מטלון בפ"ת, ברמת מעטפת, לובי
המחיר למ"ר₪45₪15/דמי ניהול

מ"ר: 1300

משרדים

להשכרה לחברת הייטק, קרית אריה
המחיר למ"ר₪70₪18/דמי ניהול
700 מ"ר בבניין בוטיק בקרית אריה בפ"ת, רמת גימור גבוהה, כניסה
המחיר למ"ר₪70₪18/דמי ניהול

מ"ר: 700

משרדים

להשכרה קרית מטלון
המחיר למ"ר₪50₪14/דמי ניהול
318 מ"ר בבניין יצוגי ומכובד בק. מטלון בפ"ת, יפיפיים, כניסה
המחיר למ"ר₪50₪14/דמי ניהול

מ"ר: 318

משרדים

להשכרה
המחיר למ"ר₪53₪12/דמי ניהול
226 מ"ר משרדים להשכרה ברמת פרימיום, אופן ספייס
המחיר למ"ר₪53₪12/דמי ניהול

מ"ר: 226

משרדים

להשכרה
המחיר למ"ר₪59₪19/דמי ניהול

כמות חדרים: 17כמות חדרים בנכס: 11מ"ר: 600

משרדים

המחיר למ"ר₪59₪19/דמי ניהול

כמות חדרים: 17כמות חדרים בנכס: 11מ"ר: 600

משרדים

להשכרה
המחיר למ"ר₪70₪18/דמי ניהול
285 מ"ר משרד בבניין חדש בקרית מטלון פ"ת, מסדרון עם זכוכיות

מ"ר: 285

משרדים

המחיר למ"ר₪70₪18/דמי ניהול

מ"ר: 285

משרדים

להשכרה ליד הרכבת, קרית אריה
המחיר למ"ר₪55₪11/דמי ניהול
1,200 מ"ר בבניין מסודר, רמת גימור גבוהה מתאימים להיי טק
להשכרה ליד הרכבת, קרית אריה

1200 מ”ר בבניין מסודר משרדים להשכרה ברמת גימור גבוהה [מתאימים להיי טק]

מוטה גור, פתח תקווה, ישראל

כמות חדרים: 14כמות חדרים בנכס: 8מ"ר: 1200

משרדים

המחיר למ"ר₪55₪11/דמי ניהול

כמות חדרים: 14כמות חדרים בנכס: 8מ"ר: 1200

משרדים

להשכרה לחברת הייטק, קרית מטלון
המחיר למ"ר₪85₪5/דמי ניהול
250 מ"ר בבניין יוקרתי בקרית מטלון פ"ת, מושקעים ומעוצבים אדריכלית, קבלה והמתנה
המחיר למ"ר₪85₪5/דמי ניהול

מ"ר: 250

משרדים


WhatsApp שלחו לנו הודעה ב- WhatsApp
לחצו לחיוג דילוג לתוכן