03-676-8976 | 054-762-4510

david@tournadlan.com

למצוא משרד להשכרה בלי לקום מהכסא

להשכרה
המחיר למ"ר₪1
4,000 מ"ר מבנה תעשייה להשכרה בא.ת אשדוד, רחבה תפעולית גדולה,מחיר מציאה!

מ"ר: 4000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 4000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור השרון, מרלו"גים
המחיר למ"ר₪1
2,200 מ"ר להשכרה מרלו"ג חדש ומתקדם בפארק התעשיות עמק חפר, רחבה תפעולית

מ"ר: 2200

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 2200

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה מזרח לכיוון ירושלים, מרלו"גים
המחיר למ"ר₪1
3,500 מ"ר מחסן לוגיסטי להשכרה בפארק התעשיה החדש בבית שמש, רחבה תעפולית גדולה

מ"ר: 3500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 3500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה מרלו"גים
המחיר למ"ר₪1
2,500 מ"ר להשכרה מרלו"ג מודרני בבית שמש, תקרה גבוהה

מ"ר: 2500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 2500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור השפלה, מזרח לכיוון ירושלים, מרלו"גים
המחיר למ"ר₪1
1,950 מ"ר להשכרה מרלו"ג מקצועי בפארק התעשיה שוהם, מחסן
להשכרה אזור השפלה, מזרח לכיוון ירושלים, מרלו"גים

1,950 מ”ר מרלו”ג מקצועי בפארק התעשיה שוהם, רחבה תפעולית גדולה

מ"ר: 1950

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 1950

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור הצפון, ליד כביש 2, ליד כביש 6, מרלו"גים
המחיר למ"ר₪1
2,400 מ"ר להשכרה מחסן לוגיסטי בקרית אתא, רחבה תפעולית, אחסנה פתוחה וסגורה, מחסן
להשכרה אזור הצפון, ליד כביש 2, ליד כביש 6, מרלו"גים

2,400 מ”ר מחסן לוגיסטי בקרית אתא, רחבה תפעולית, אחסנה פתוחה וסגורה

מ"ר: 2400

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 2400

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור הצפון, ליד כביש 2, ליד כביש 6, מרלו"גים
המחיר למ"ר₪1
1,400 מ"ר להשכרה מרלו"ג בקרית אתא, רחבה תפעולית לפריקה/טעינה, סככות לאחסון, מחסן
להשכרה אזור הצפון, ליד כביש 2, ליד כביש 6, מרלו"גים

1,400 מ”ר מרלו”ג בקרית אתא, רחבה תפעולית לפריקה/טעינה, סככות לאחסון

מ"ר: 1400

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 1400

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור המרכז, ליד כביש 40, ליד כביש 5, ליד כביש 6
המחיר למ"ר₪1
1,500 מ"ר להשכרה מרלו"ג עצמאי בסגולה פ"ת, 250 מ"ר גלרית משרדים, רחבה תפעולית, מחסן
להשכרה אזור המרכז, ליד כביש 40, ליד כביש 5, ליד כביש 6

1,500 מ”ר מרלו”ג עצמאי בסגולה פ”ת, 250 מ”ר גלרית משרדים, רחבה תפעולית

מ"ר: 1500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 1500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור השפלה
המחיר למ"ר₪1
4,000 מ"ר להשכרה מרלו"ג מודרני בפארק התעשיה מודיעין, 300 מ"ר גלרית משרדים, מחסן
המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 4000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור השפלה, ליד כביש 4
המחיר למ"ר₪1
3,000 מ"ר להשכרה מרלו"ג מודרני בפארק התעשיה ביבנה, משרדים בקומת הגלריה, מחסן

מ"ר: 3000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 3000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור השפלה, ליד כביש 1 (ת"א-ירושלים), מרלו"גים
המחיר למ"ר₪1
1,000 מ"ר להשכרה מרלו"ג בפארק התעשיה במודיעין, גלרית משרדים, מחסן
להשכרה אזור השפלה, ליד כביש 1 (ת"א-ירושלים), מרלו"גים

1,000 מ”ר מרלו”ג בפארק התעשיה במודיעין, גלרית משרדים, רחבה תפעולית גדולה

מ"ר: 1000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 1000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור השפלה, ליד כביש 1 (ת"א-ירושלים), מרלו"גים
המחיר למ"ר₪1
1,200 מ"ר מרלו"ג להשכרה בפארק התעשיה מודיעין, רחבה תפעולית גדולה, משרדים ומעבדות, מחסן
להשכרה אזור השפלה, ליד כביש 1 (ת"א-ירושלים), מרלו"גים

1,200 מ”ר מרלו”ג בפארק התעשיה מודיעין, רחבה תפעולית גדולה, משרדים ומעבדות

מ"ר: 1200

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 1200

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור השפלה, ליד כביש 1 (ת"א-ירושלים), ליד כביש 6, מרלו"גים
המחיר למ"ר₪1
5,000 מ"ר להשכרה מרלו"ג מקצועי בבית שמש, רחבה תפעולית לפריקה וטעינה, מחסן
להשכרה אזור השפלה, ליד כביש 1 (ת"א-ירושלים), ליד כביש 6, מרלו"גים

5,000 מ”ר מרלו”ג מקצועי בבית שמש, רחבה תפעולית לפריקה וטעינה

מ"ר: 5000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 5000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור השפלה, ליד כביש 1 (ת"א-ירושלים), ליד כביש 6, מרלו"גים
המחיר למ"ר₪1
5,000 מ"ר מרלו"ג מקצועי באזור בית שמש, רחבה תפעולית ענקית, מחסן
להשכרה אזור השפלה, ליד כביש 1 (ת"א-ירושלים), ליד כביש 6, מרלו"גים

5,000 מ”ר מרלו”ג מקצועי באזור בית שמש, רחבה תפעולית ענקית לפריקה וטעינה

מ"ר: 5000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 5000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור הדרום, ליד כביש 4, מרלו"גים
המחיר למ"ר₪42
1,300 מ"ר להשכרה מרלו"ג עצמאי באזור כנות, רחבה תפעולית ענקית לפריקה וטעינה, מחסן

מ"ר: 1300

משרדים

המחיר למ"ר₪42

מ"ר: 1300

משרדים

למכירה אזור המרכז, ליד כביש 1 (ת"א-ירושלים), ליד כביש 6, מרלו"גים
המחיר למ"ר₪1
2,500 מ"ר למכירה מרלו"ג בבית שמש, תקרה גבוהה, רחבה תפעולית גדולה, מחסן
למכירה אזור המרכז, ליד כביש 1 (ת"א-ירושלים), ליד כביש 6, מרלו"גים

2,500 מ”ר מרלו”ג בהקמה בבית שמש, תקרה גבוהה, רחבה תפעולית גדולה

מ"ר: 2500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 2500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה
המחיר למ"ר₪1
1,000 מ"ר להשכרה מרלו"ג מודרני באזור אבן יהודה, כולל גלריית משרדים, מחסן
המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 1000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור השפלה, ליד כביש 1 (ת"א-ירושלים), ליד כביש 6, מרלו"גים
המחיר למ"ר₪1
1,000 מ"ר להשכרה מרלו"ג במודיעין, כולל גלריית משרדים, רחבה תפעולית לפריקה וטעינה, מחסן
להשכרה אזור השפלה, ליד כביש 1 (ת"א-ירושלים), ליד כביש 6, מרלו"גים

1,000 מ”ר מרלו”ג במודיעין, כולל גלריית משרדים ורחבה תפעולית

מ"ר: 1000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 1000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור המרכז, ליד כביש 1 (ת"א-ירושלים), ליד כביש 6, מרלו"גים
המחיר למ"ר₪1
3,000 מ"ר להשכרה מרלו"ג מקצועי בירושלים, רחבה תפעולית גדולה לפריקה וטעינה, מחסן
להשכרה אזור המרכז, ליד כביש 1 (ת"א-ירושלים), ליד כביש 6, מרלו"גים

3,000 מ”ר מרלו”ג בירושלים עם רחבה תפעולית גדולה לפריקה וטעינה

מ"ר: 3000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 3000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור השפלה, ליד כביש 1 (ת"א-ירושלים), ליד כביש 6, מרלו"גים
המחיר למ"ר₪1
2,800 מ"ר להשכרה מרלו"ג מקצועי ומודרני בפארק התעשיה בית שמש, מחסן
להשכרה אזור השפלה, ליד כביש 1 (ת"א-ירושלים), ליד כביש 6, מרלו"גים

2,800 מ”ר מרלו”ג מקצועי בפארק התעשייה בבית שמש

מ"ר: 2800

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 2800

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור השרון, ליד כביש 2, ליד כביש 4, מרלו"גים
המחיר למ"ר₪1
2,000 מ"ר להשכרה מרלו"ג בבית חרות בשרון, רחבה תפעולית לפריקה וטעינה, מחסן
להשכרה אזור השרון, ליד כביש 2, ליד כביש 4, מרלו"גים

2000 מ”ר מרלו”ג בבית חירות בשרון עם רחבה תפעולית לפריקה וטעינה

מ"ר: 2000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 2000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור הצפון, ליד כביש 2, ליד כביש 6, מרלו"גים
המחיר למ"ר₪1
2,500 מ"ר להשכרה מחסן לוגיסטי חדש ביקנעם, משווי גובה רבים, רחבה תפעולית גדולה, מחסן
להשכרה אזור הצפון, ליד כביש 2, ליד כביש 6, מרלו"גים

2,500 מ”ר מחסן לוגיסטי חדש ביוקנעם -רחבה תפעולית גדולה

מ"ר: 2500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 2500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור המרכז, ליד כביש 1 (ת"א-ירושלים), ליד כביש 6, מרלו"גים
המחיר למ"ר₪1
1,200 מ"ר מרלו"ג להשכרה בפארק התעשיה בבית שמש, רחבה תפעולית לפריקה וטעינה, מחסן
להשכרה אזור המרכז, ליד כביש 1 (ת"א-ירושלים), ליד כביש 6, מרלו"גים

1,200 מ”ר מרלו”ג בפארק התעשיה בבית שמש, רחבה תפעולית לפריקה וטעינה

מ"ר: 1200

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 1200

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור השרון, ליד כביש 2, ליד כביש 20 (איילון), ליד כביש 4, מרלו"גים
המחיר למ"ר₪1
1,200 מ"ר להשכרה מרלו"ג מקצועי בקדימה צורן, תקרה גבוהה, מחסן
להשכרה אזור השרון, ליד כביש 2, ליד כביש 20 (איילון), ליד כביש 4, מרלו"גים

1,200 מ”ר מרלו”ג מקצועי בקדימה צורן, תקרה גבוהה, רחבה תפעולית לפריקה וטעינה

מ"ר: 1200

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 1200

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור הצפון, ליד כביש 2, ליד כביש 6, מרלו"גים
המחיר למ"ר₪47
1,500 מ"ר להשכרה מחסן עצמאי באזור יקנעם, רחבה תפעולית גדולה, מחסן
להשכרה אזור הצפון, ליד כביש 2, ליד כביש 6, מרלו"גים

1,500 מ”ר מחסן עצמאי להשכרה באזור יקנעם, רחבה תפעולית גדולה לפריקה וטעינה

מ"ר: 1500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪47

מ"ר: 1500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור המרכז, ליד כביש 2, ליד כביש 4, מרלו"גים
המחיר למ"ר₪60

מ"ר: 17430

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪60

מ"ר: 17430

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור המרכז, ליד כביש 40, ליד כביש 6
המחיר למ"ר₪1
5,000 מ"ר להשכרה מרלו"ג עצמאי בשוהם, רחבה תפעולית גדולה, מחסן

מ"ר: 5000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 5000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה במגדלים, לחברת הייטק, מגדלי עזריאלי, ציר מנחם בגין, רכבת קלה
המחיר למ"ר₪148₪22/דמי ניהול למ"ר
1,298 מ"ר קומה עצמאית בעזריאלי שרונה, הרבה אופן ספייס וחדרים, ק' גבוהה, נוף לים.
להשכרה במגדלים, לחברת הייטק, מגדלי עזריאלי, ציר מנחם בגין, רכבת קלה

1,298 מ”ר קומה עצמאית בעזריאלי שרונה, ק’ גבוהה, נוף לים

מ"ר: 1298

משרדים

המחיר למ"ר₪148₪22/דמי ניהול למ"ר

מ"ר: 1298

משרדים

להשכרה אזור השרון, ליד כביש 40, מרלו"גים
המחיר למ"ר₪1
900 מ"ר להשכרה מרלו"ג עצמאי ומודרני בכפר סבא, תקרה גבוהה, מחסן

מ"ר: 900

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 900

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור השרון, ליד כביש 4, מרלו"גים
המחיר למ"ר₪55
3,500 מ"ר להשכרה מרלוג מקצועי בקדימה צורן, רחבה תפעולית גדולה, מחסן

מ"ר: 3500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪55

מ"ר: 3500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור המרכז, ליד כביש 6, מרלו"גים
המחיר למ"ר₪1
4,300 מ"ר להשכרה מחסן לוגיסטי חדש ומתקדם בשוהם, רחבה תפעולית ענקית, מחסן
להשכרה אזור המרכז, ליד כביש 6, מרלו"גים

4,300 מ”ר מחסן לוגיסטי חדש בשוהם עם רחבה תפעולית

מ"ר: 4300

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 4300

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור השרון, ליד כביש 4, ליד כביש 40, מרלו"גים
המחיר למ"ר₪50
2,400 מ"ר להשכרה מרלו"ג עצמאי מודרני במתחם מאובטח בפארק התעשיה בכפר סבא, מחסן

מ"ר: 2400

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪50

מ"ר: 2400

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה


WhatsApp שלחו לנו הודעה ב- WhatsApp
לחצו לחיוג דילוג לתוכן