03-676-8976 | 054-762-4510

david@tournadlan.com

למצוא משרד להשכרה בלי לקום מהכסא

למכירה אזור המרכז
₪100
למכירה מגרש 10.5 דונם. ייעוד תעשייה ולוגיסטיקה. בראשון לציון.
₪100

מ"ר: 10500

מגרשים

להשכרה אזור המרכז
המחיר למ"ר₪1
3,000 מ"ר מבנה תעשייה/מחסן, להשכרה ביבנה

מ"ר: 3000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 3000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור הדרום
7,500 מ"ר מבנה תעשייה ולוגיסטיקה להשכרה באשקלון

מ"ר: 7500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

מ"ר: 7500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה
9,000 מ"ר מחסן לויגיסטי להשכרה באזור מגידו, מחיר מעולה ארנונה זולה

מ"ר: 9000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

למכירה ליד כביש 1 (ת"א-ירושלים), ליד כביש 6
2,000 מ"ר מרלו"ג למכירה במודיעין
למכירה ליד כביש 1 (ת"א-ירושלים), ליד כביש 6

2,000 מ”ר מרלו”ג למכירה במודיעין

מ"ר: 2000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

מ"ר: 2000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור המרכז
4,500 מ"ר מרלוג מודרני, מתקדם וחדש בהקמה להשכרה בפארק התעשיה במודיעין

מ"ר: 4500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

מ"ר: 4500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור הדרום
1,400 מ"ר להשכרה מחסן לוגיסטי מודרני ומתקדם בבאר טוביה

מ"ר: 1400

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

מ"ר: 1400

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור המרכז
המחיר למ"ר₪55
2,000 מ"ר מרלו"ג להשכרה במרכז קרית אריה בפתח תקווה

מ"ר: 2000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪55

מ"ר: 2000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור המרכז
5,000 מ"ר להשכרה, מרלו"ג חדש לגמרי, בפארק התעשיה מודיעין.

מ"ר: 5000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

מ"ר: 5000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה ליד כביש 1 (ת"א-ירושלים), ליד כביש 6
₪1
5,000 מ"ר להשכרה מרלו"ג במודיעין
להשכרה ליד כביש 1 (ת"א-ירושלים), ליד כביש 6

5,000 מ”ר להשכרה מרלו”ג במודיעין

מ"ר: 5000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

מ"ר: 5000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור המרכז
המחיר למ"ר₪55
2,000 מ"ר מרלו"ג להשכרה בראשון לציון

מ"ר: 2000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪55

מ"ר: 2000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור השפלה
₪1
4,000 מ"ר מרלו"ג להשכרה ברחובות במתחם הרכבת

מ"ר: 4000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

מ"ר: 4000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה
המחיר למ"ר₪75₪14/דמי ניהול
900 מ"ר מבנה תעשייה/מחסן באור יהודה, בבניין משרדים מודרני, אופן ספייס 1
המחיר למ"ר₪75₪14/דמי ניהול

מ"ר: 900

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה
₪1
לוגו טור נדלן למרלוגים

מ"ר: 3000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

מ"ר: 3000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה
כולל דמי ניהול₪49
1200 מ"ר מבנה לוגיסטי ברמה גבוהה, רצפה מוחלקת
כולל דמי ניהול₪49

מ"ר: 1200

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

נכסים חמים
להשכרה
המחיר למ"ר₪35₪10/דמי ניהול
960 מ"ר מרלוג משובח בק. ספיר נתניה, רחבה גדולה

מ"ר: 960

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪35₪10/דמי ניהול

מ"ר: 960

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה קרית אריה
6,300 מ"ר מרלו"ג בקרית אריה

מ"ר: 7800

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

מ"ר: 7800

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה
המחיר למ"ר₪50
4,000 מ"ר מרלוג/מחסן/ מבנה תעשייה להשכרה בא.ת. צור יגאל, מראה כללי
המחיר למ"ר₪50

מ"ר: 4000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה
מחיר מבוקש:₪40
לוגו טור נדלן למרלוגים

מ"ר: 7000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

מחיר מבוקש:₪40

מ"ר: 7000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה
₪33
2700 מ"ר מבנה עצמאי להשכרה מיידית

מ"ר: 2700

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

מ"ר: 2700

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה ליד הרכבת, קרית אריה
המחיר למ"ר₪47₪12
6,300 מ"ר מרלו"ג משובח בקרית אריה 1
להשכרה ליד הרכבת, קרית אריה

6,300 מ”ר בקרית אריה להשכרה מרלו”ג מודרני ברמה הגבוהה ביותר במתחם מגודר ומתוחם

פתח תקווה - קרית אריה, פתח תקווה, ישראל

מ"ר: 6300

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪47₪12

מ"ר: 6300

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה
המחיר לחודש כולל דמי ניהול₪150

מ"ר: 2900

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר לחודש כולל דמי ניהול₪150

מ"ר: 2900

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה
המחיר למ"ר₪58₪27/דמי ניהול
לוגו טור נדלן למרלוגים

מ"ר: 1234

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪58₪27/דמי ניהול

מ"ר: 1234

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה
המחיר למ"ר₪50
לוגו טור נדלן למרלוגים
המחיר למ"ר₪50

מ"ר: 5000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה ליד הרכבת, קרית אריה
מחיר למ"ר₪55₪12/דמי ניהול
להשכרה ליד הרכבת, קרית אריה

850 מ”ר משרדים בבניין מודרני ושמור הממוקם בלב קרית אריה

אפעל, פתח תקווה, ישראל

כמות חדרים: 17כמות חדרים בנכס: 12מ"ר: 850

משרדים

מחיר למ"ר₪55₪12/דמי ניהול

כמות חדרים: 17כמות חדרים בנכס: 12מ"ר: 850

משרדים

להשכרה לחברת הייטק
המחיר למ"ר₪75₪19/דמי ניהול
300X 2 מ"ר משרדים להשכרה בשתי קומות בבניין בוטיק על מנחם בגין.
המחיר למ"ר₪75₪19/דמי ניהול

מ"ר: 300

משרדים

להשכרה
המחיר למ"ר₪40/המחיר כולל דמי ניהול
לוגו טור נדלן למרלוגים

מיטה: 1אמבטיה: 1מ"ר: 1000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪40/המחיר כולל דמי ניהול

מיטה: 1אמבטיה: 1מ"ר: 1000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה
המחיר למ"ר₪45₪3/דמי ניהול
לוגו טור נדלן למרלוגים

מ"ר: 12000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪45₪3/דמי ניהול

מ"ר: 12000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה
לוגו טור נדלן למרלוגים

מ"ר: 15000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

מ"ר: 15000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה
לוגו טור נדלן למרלוגים

מ"ר: 2500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

מ"ר: 2500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה
לוגו טור נדלן למרלוגים

מ"ר: 1500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

מ"ר: 1500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה
לוגו טור נדלן למרלוגים

מ"ר: 500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

מ"ר: 500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה


WhatsApp שלחו לנו הודעה ב- WhatsApp
Call Now Buttonלחצו לחיוג דילוג לתוכן