03-676-8976 | 054-762-4510

david@tournadlan.com

למצוא משרד להשכרה בלי לקום מהכסא

להשכרה אזור הדרום, ליד כביש 4, מרלו"גים
המחיר למ"ר₪42
1,300 מ"ר להשכרה מרלו"ג עצמאי באזור כנות, רחבה תפעולית ענקית לפריקה וטעינה, מחסן

מ"ר: 1300

משרדים

המחיר למ"ר₪42

מ"ר: 1300

משרדים

להשכרה אזור הדרום, ליד כביש 40, ליד כביש 6, מרלו"גים
המחיר למ"ר₪1
15,000 מ"ר להשכרה מרלו"ג מודרני ומתקדם בבאר שבע, רחבה תפעולית גדולה, מחסן
להשכרה אזור הדרום, ליד כביש 40, ליד כביש 6, מרלו"גים

15,000 מ”ר מרלו”ג מודרני ומתקדם בבאר שבע, רחבה תפעולית גדולה, שכ”ד אטרקטיבי

מ"ר: 15000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 15000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור הדרום
המחיר למ"ר₪25
5,000 מ"ר מגרש לאחסנה פתוחה להשכרה באזור צומת ראם מסמיה, מחסן

מ"ר: 5000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪25

מ"ר: 5000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור הדרום, ליד כביש 3, ליד כביש 4, מרלו"גים
המחיר למ"ר₪38
5,000 מ"ר להשכרה מרלוג מקצועי באשקלון, רחבה תפעולית ענקית, מחסן
להשכרה אזור הדרום, ליד כביש 3, ליד כביש 4, מרלו"גים

5,000 מ”ר מרלוג מקצועי באשקלון, רחבה תפעולית ענקית, מחיר פנטסטי!

מ"ר: 5000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪38

מ"ר: 5000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור הדרום, ליד כביש 3, ליד כביש 40, ליד כביש 6
המחיר למ"ר₪23
2,200 מ"ר להשכרה מגרש לאחסנה פתוחה בפארק התעשיה בבאר טוביה, מחסן
להשכרה אזור הדרום, ליד כביש 3, ליד כביש 40, ליד כביש 6

2,200 מ”ר מגרש לאחסנה פתוחה בפארק התעשיה בבאר טוביה, לכניסה מידיית

מ"ר: 2200

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪23

מ"ר: 2200

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור הדרום, ליד כביש 4
המחיר למ"ר₪1
880 מ"ר מבנה תעשיה ואחסנה עצמאי להשכרה באשדוד, קרובים לנמל, מחסן

מ"ר: 880

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 880

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור הדרום, ליד כביש 3, ליד כביש 4, מרלו"גים
המחיר למ"ר₪45₪10/המחיר למ"ר רחבה תפעולית
2,000 מ"ר מרלו"ג להשכרה באזור התעשיה הדרומי באשקלון, רחבה תעפולית
להשכרה אזור הדרום, ליד כביש 3, ליד כביש 4, מרלו"גים

2,000 מ”ר מרלו”ג באזור התעשיה הדרומי באשקלון, רחבה תפעולית ענקית של 3 דונם

מ"ר: 2000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪45₪10/המחיר למ"ר רחבה תפעולית

מ"ר: 2000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור הדרום, ליד כביש 3, ליד כביש 40, ליד כביש 6, מרלו"גים
המחיר למ"ר₪63
1,400 מ"ר מרלו"ג חדש ומודרני להשכרה בבאר טוביה, תקרה גבוהה, מחסן
להשכרה אזור הדרום, ליד כביש 3, ליד כביש 40, ליד כביש 6, מרלו"גים

1,400 מ”ר מרלו”ג חדש ומודרני בבאר טוביה, תקרה גבוהה, רחבה תפעולית בכל היקף המחסן

מ"ר: 1400

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪63

מ"ר: 1400

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור הדרום, ליד כביש 3, ליד כביש 4, מרלו"גים
המחיר למ"ר₪1
3,500 מ"ר מחסן לוגיסטי להשכרה באזור אשקלון, תקרה גבוהה, מחסן
להשכרה אזור הדרום, ליד כביש 3, ליד כביש 4, מרלו"גים

3,500 מ”ר מחסן לוגיסטי באזור אשקלון, תקרה גבוהה, רחבה תפעולית לפריקה וטעינה

מ"ר: 3500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 3500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור הדרום, ליד כביש 20 (איילון), ליד כביש 4, מרלו"גים
המחיר למ"ר₪40
2,400 מ"ר מרלו"ג באזור התעשיה כנות, רחבה תפעולית למשאיות, מחסן
להשכרה אזור הדרום, ליד כביש 20 (איילון), ליד כביש 4, מרלו"גים

2,400 מ”ר מרלו”ג באזור התעשיה כנות, רחבה תפעולית למשאיות

מ"ר: 2400

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪40

מ"ר: 2400

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור הדרום, ליד כביש 3, ליד כביש 6
המחיר למ"ר פלוס מ.ע.מ₪55
6,000 מ"ר מרלו"ג בהקמה בפארק יואב, תקרה גבוהה, מחסן

מ"ר: 6000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר פלוס מ.ע.מ₪55

מ"ר: 6000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור הדרום, ליד כביש 3, ליד כביש 6
המחיר למ"ר פלוס מע.מ₪55
2,500 מ"ר מחסן לוגיסטי בהקמה בפארק יואב, מחסן

מ"ר: 2500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר פלוס מע.מ₪55

מ"ר: 2500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור הדרום, בית קמה, ליד כביש 3, ליד כביש 4, ליד כביש 6
המחיר למ"ר₪45
5,000 מ"ר מחסן לוגיסטי בהקמה בא.ת בני שמעון בבית קמה, מחסן
להשכרה אזור הדרום, בית קמה, ליד כביש 3, ליד כביש 4, ליד כביש 6

5,000 מ”ר מחסן לוגיסטי בהקמה בא.ת בני שמעון בבית קמה, רחבה תפעולית לפריקה וטעינה

מ"ר: 5000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪45

מ"ר: 5000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור הדרום, ליד כביש 6
המחיר למ"ר₪35

מ"ר: 8000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪35

מ"ר: 8000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור הדרום, ליד כביש 3, ליד כביש 4, ליד כביש 6
המחיר למ"ר₪1
5,000 מ"ר מחסן לוגיסטי בהקמה בצומת ראם, מודרני ומקצועי, פריקה וטעינה

מ"ר: 5000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 5000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור הדרום, ליד כביש 3, ליד כביש 6
המחיר למ"ר₪1
5,000 מ"ר להשכרה בפארק יואב, מחסן לוגיסטי מודרני ומתקדם, רחבה

מ"ר: 5000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 5000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור הדרום
המחיר לחודש + מ.ע.מ₪100,000
1,500 מ"ר בבאר טוביה להשכרה מחסן לוגיסטי עצמאי, מודרני ומתקדם.

מ"ר: 1234

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר לחודש + מ.ע.מ₪100,000

מ"ר: 1234

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור הדרום, ליד כביש 4
1,000 מ"ר להשכרה מחסן לוגיסטי בהקמה בנהורה (ליד קרית גת)

מ"ר: 1000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

מ"ר: 1000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור הדרום, ליד כביש 40, ליד כביש 6
1,500 מ"ר בבאר טוביה להשכרה מחסן לוגיסטי עצמאי, מודרני ומתקדם.

מ"ר: 12000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

מ"ר: 12000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור הדרום, ליד כביש 6
המחיר למ"ר₪35
3,500 מ"ר להשכרה באופקים מחסן לוגיסטי חדש, מודרני ומתקדם בהקמה

מ"ר: 3500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪35

מ"ר: 3500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור הדרום
4,000 מ"ר להשכרה באשקלון, מבנה תעשיה / מחסן. מבנה עצמאי.

מ"ר: 4000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

מ"ר: 4000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור הדרום
7,500 מ"ר מבנה תעשייה ולוגיסטיקה להשכרה באשקלון

מ"ר: 7500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

מ"ר: 7500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור הדרום
1,400 מ"ר להשכרה מחסן לוגיסטי מודרני ומתקדם בבאר טוביה

מ"ר: 1400

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

מ"ר: 1400

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור הדרום
אזור דרום כבישים: כביש 4, כביש 6 להשכרה מחסן לוגיסטי מקצועי, חדשני ונדיר. שטח המחסן: 1,500 מ"ר. גובה תקרה: 14 מ"ר !! ללא גלריות וללא עמודים באמצע. בסמיכות לצירי התנועה הראשיים. התמונות הינן להמחשה בלבד.

מ"ר: 1500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

מ"ר: 1500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

למכירה אזור הדרום
לוגו
למכירה אזור הדרום

30 – 10 דונם מגרש למכירה בכנות

מ"ר: 30000

מגרשים, מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

מ"ר: 30000

מגרשים, מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור הדרום
4,000 מ"ר מחסן לוגיסטי להשכרה בצומת יואב [גבוה 12 מ']

מ"ר: 4000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

מ"ר: 4000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור הדרום
7,500 מ"ר להשכרה בא.ת. הדרומי אשקלון, מרלו"ג ומבנה תעשייה

מ"ר: 7500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

מ"ר: 7500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה


WhatsApp שלחו לנו הודעה ב- WhatsApp
Call Now Buttonלחצו לחיוג דילוג לתוכן