03-676-8976 | 054-762-4510

david@tournadlan.com

למצוא משרד להשכרה בלי לקום מהכסא

להשכרה אזור הצפון, ליד כביש 2, ליד כביש 6, מרלו"גים
המחיר למ"ר₪1
2,400 מ"ר להשכרה מחסן לוגיסטי בקרית אתא, רחבה תפעולית, אחסנה פתוחה וסגורה, מחסן
להשכרה אזור הצפון, ליד כביש 2, ליד כביש 6, מרלו"גים

2,400 מ”ר מחסן לוגיסטי בקרית אתא, רחבה תפעולית, אחסנה פתוחה וסגורה

מ"ר: 2400

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 2400

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור הצפון, ליד כביש 2, ליד כביש 6, מרלו"גים
המחיר למ"ר₪1
1,400 מ"ר להשכרה מרלו"ג בקרית אתא, רחבה תפעולית לפריקה/טעינה, סככות לאחסון, מחסן
להשכרה אזור הצפון, ליד כביש 2, ליד כביש 6, מרלו"גים

1,400 מ”ר מרלו”ג בקרית אתא, רחבה תפעולית לפריקה/טעינה, סככות לאחסון

מ"ר: 1400

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 1400

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור השרון, ליד כביש 2, ליד כביש 4, מרלו"גים
המחיר למ"ר₪1
2,000 מ"ר להשכרה מרלו"ג בבית חרות בשרון, רחבה תפעולית לפריקה וטעינה, מחסן
להשכרה אזור השרון, ליד כביש 2, ליד כביש 4, מרלו"גים

2000 מ”ר מרלו”ג בבית חירות בשרון עם רחבה תפעולית לפריקה וטעינה

מ"ר: 2000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 2000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור הצפון, ליד כביש 2, ליד כביש 6, מרלו"גים
המחיר למ"ר₪1
2,500 מ"ר להשכרה מחסן לוגיסטי חדש ביקנעם, משווי גובה רבים, רחבה תפעולית גדולה, מחסן
להשכרה אזור הצפון, ליד כביש 2, ליד כביש 6, מרלו"גים

2,500 מ”ר מחסן לוגיסטי חדש ביוקנעם -רחבה תפעולית גדולה

מ"ר: 2500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 2500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור השרון, ליד כביש 2, ליד כביש 20 (איילון), ליד כביש 4, מרלו"גים
המחיר למ"ר₪1
1,200 מ"ר להשכרה מרלו"ג מקצועי בקדימה צורן, תקרה גבוהה, מחסן
להשכרה אזור השרון, ליד כביש 2, ליד כביש 20 (איילון), ליד כביש 4, מרלו"גים

1,200 מ”ר מרלו”ג מקצועי בקדימה צורן, תקרה גבוהה, רחבה תפעולית לפריקה וטעינה

מ"ר: 1200

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 1200

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור הצפון, ליד כביש 2, ליד כביש 6, מרלו"גים
המחיר למ"ר₪47
1,500 מ"ר להשכרה מחסן עצמאי באזור יקנעם, רחבה תפעולית גדולה, מחסן
להשכרה אזור הצפון, ליד כביש 2, ליד כביש 6, מרלו"גים

1,500 מ”ר מחסן עצמאי להשכרה באזור יקנעם, רחבה תפעולית גדולה לפריקה וטעינה

מ"ר: 1500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪47

מ"ר: 1500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור המרכז, ליד כביש 2, ליד כביש 4, מרלו"גים
המחיר למ"ר₪60

מ"ר: 17430

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪60

מ"ר: 17430

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור השרון, ליד כביש 2, ליד כביש 4
המחיר למ"ר₪65

מ"ר: 3000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪65

מ"ר: 3000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור הצפון, ליד כביש 2, מרלו"גים
המחיר למ"ר₪45
2,500 מ"ר מרלו"ג חדש ומודרני להשכרה בסמוך לנמל חיפה, תקרה גבוהה, מחסן

מ"ר: 2500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪45

מ"ר: 2500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור הצפון, ליד כביש 2, מרלו"גים
המחיר למ"ר₪45
3,000 מ"ר מחסן לוגיסטי חדש ומודרני להשכרה בסמוך לנמל חיפה, תקרה גבוהה, מחסן

מ"ר: 3000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪45

מ"ר: 3000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור הצפון, ליד כביש 2, מרלו"גים
המחיר למ"ר₪45
1,500 מ"ר מחסן לוגיסטי חדש להשכרה בסמוך לנמל חיפה, תקרה גבוהה, מחסן

מ"ר: 1500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪45

מ"ר: 1500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור הצפון, ליד כביש 2, ליד כביש 4, ליד כביש 6, מרלו"גים
המחיר למ"ר₪53
5,000 מ"ר מרלו"ג מודרני להשכרה בפארק התעשיה בקיסריה, תקרה גבוהה, מחסן
להשכרה אזור הצפון, ליד כביש 2, ליד כביש 4, ליד כביש 6, מרלו"גים

5,000 מ”ר מרלו”ג מודרני בפארק התעשיה בקיסריה, תקרה גבוהה, רחבה תפעולית

מ"ר: 5000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪53

מ"ר: 5000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור השרון, ליד כביש 2, ליד כביש 4, ליד כביש 6, מרלו"גים
המחיר למ"ר₪60
5,000 מ"ר מחסן לוגיסטי חדש להשכרה באזור כפר יונה, מחסן
להשכרה אזור השרון, ליד כביש 2, ליד כביש 4, ליד כביש 6, מרלו"גים

5,000 מ”ר מחסן לוגיסטי חדש באזור כפר יונה, רחבה תפועלית לפריקה וטעינה

מ"ר: 5000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪60

מ"ר: 5000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור השרון, ליד כביש 2, ליד כביש 4, ליד כביש 6
המחיר למ"ר₪65
3,500 מ"ר להשכרה מרלוג מודרני באזור עמק חפר, תקרה גבוהה, מחסן

מ"ר: 3500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪65

מ"ר: 3500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור הצפון, ליד כביש 2, ליד כביש 4, ליד כביש 6
המחיר למ"ר₪1
10,600 מ"ר מרלו"ג מודרני ונדיר בחיפה, רחבה תפעולית ענקית, מחסן
להשכרה אזור הצפון, ליד כביש 2, ליד כביש 4, ליד כביש 6

10,600 מ”ר מרלו”ג מודרני באזור הנמל בחיפה, רחבה תפעולית ענקית, הזדמנות נדירה!

מ"ר: 10600

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 10600

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור השפלה, ליד כביש 2, ליד כביש 4, ליד כביש 6, ליד כביש 65 בצפון
המחיר למ"ר₪1
3,000 מ"ר מחסן לוגיסטי חדש בהקמה בעין שמר, רחבה תפעולית גדולה,מחסן
להשכרה אזור השפלה, ליד כביש 2, ליד כביש 4, ליד כביש 6, ליד כביש 65 בצפון

3,000 מ”ר מחסן לוגיסטי חדש בהקמה בעין שמר, רחבה תפעולית גדולה, מיקום נגיש ומעולה

מ"ר: 3000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 3000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור השרון, ליד כביש 2, ליד כביש 4, ליד כביש 6
המחיר למ"ר₪1
5,000 מ"ר מחסן לוגיסטי בהקמה באזור התעשיה בית ליד, פריקה וטעינה

מ"ר: 5000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 5000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה ליד כביש 2, ליד כביש 4
המחיר למ"ר₪1
3,300 מ"ר מחסן לוגיסטי במבנה חדש יפהפה ומודרני בפארק התעשיה עמק חפר, איחסון

מ"ר: 3300

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 3300

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור השרון, ליד כביש 2
המחיר למ"ר₪1
1,400 מ"ר מבנה משולב עצמאי להשכרה, אחסנה, מסחר, משרדים, מחסן

מ"ר: 1400

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה, משרדים

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 1400

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה, משרדים

להשכרה ליד כביש 2, ליד כביש 4
המחיר למ"ר₪54
1,500 מ"ר באזור התעשיה עמק חפר, מרלו"ג מקצועי ביותר מבטון להשכרה, מחיר אטרקטיבי במיוחד.

מ"ר: 1500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪54

מ"ר: 1500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה ליד כביש 2
המחיר למ"ר + מ.ע.מ כולל דמי ניהול₪47
1,570 מ"ר מחסן להשכרה בפארק התעשיה בקיסריה

מ"ר: 1570

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר + מ.ע.מ כולל דמי ניהול₪47

מ"ר: 1570

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור דרום השרון, ליד כביש 2, ליד כביש 4
1,500 מ"ר להשכרה מחסן לוגיסטי מקצועי ביותר מבטון באזור התעשיה עמק חפר.

מ"ר: 1500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

מ"ר: 1500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור השרון, ליד כביש 2, ליד כביש 4
2,000 מ"ר מחסן לוגיסטי מקצועי, להשכרה בא.ת עמק חפר.
להשכרה אזור השרון, ליד כביש 2, ליד כביש 4

2,000 מ”ר מחסן לוגיסטי מקצועי, להשכרה בא.ת עמק חפר.

מ"ר: 2000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

מ"ר: 2000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה


WhatsApp שלחו לנו הודעה ב- WhatsApp
Call Now Buttonלחצו לחיוג דילוג לתוכן