03-676-8976 | 054-762-4510

david@tournadlan.com

למצוא משרד להשכרה בלי לקום מהכסא

כל הנכסים במודיעין

להשכרה אזור השפלה
המחיר למ"ר₪1
4,000 מ"ר להשכרה מרלו"ג מודרני בפארק התעשיה מודיעין, 300 מ"ר גלרית משרדים, מחסן
המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 4000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור השפלה, ליד כביש 1 (ת"א-ירושלים), מרלו"גים
המחיר למ"ר₪1
1,000 מ"ר להשכרה מרלו"ג בפארק התעשיה במודיעין, גלרית משרדים, מחסן
להשכרה אזור השפלה, ליד כביש 1 (ת"א-ירושלים), מרלו"גים

1,000 מ”ר מרלו”ג בפארק התעשיה במודיעין, גלרית משרדים, רחבה תפעולית גדולה

מ"ר: 1000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 1000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור השפלה, ליד כביש 1 (ת"א-ירושלים), מרלו"גים
המחיר למ"ר₪1
1,200 מ"ר מרלו"ג להשכרה בפארק התעשיה מודיעין, רחבה תפעולית גדולה, משרדים ומעבדות, מחסן
להשכרה אזור השפלה, ליד כביש 1 (ת"א-ירושלים), מרלו"גים

1,200 מ”ר מרלו”ג בפארק התעשיה מודיעין, רחבה תפעולית גדולה, משרדים ומעבדות

מ"ר: 1200

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 1200

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור השפלה, ליד כביש 1 (ת"א-ירושלים), ליד כביש 6, מרלו"גים
המחיר למ"ר₪1
1,000 מ"ר להשכרה מרלו"ג במודיעין, כולל גלריית משרדים, רחבה תפעולית לפריקה וטעינה, מחסן
להשכרה אזור השפלה, ליד כביש 1 (ת"א-ירושלים), ליד כביש 6, מרלו"גים

1,000 מ”ר מרלו”ג במודיעין, כולל גלריית משרדים ורחבה תפעולית

מ"ר: 1000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 1000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור המרכז, ליד כביש 1 (ת"א-ירושלים), ליד כביש 6
המחיר למ"ר₪1
850 מ"ר מחסן לוגיסטי להשכרה במודיעין, רחבה תפעולית לפריקה וטעינה, מחסן
להשכרה אזור המרכז, ליד כביש 1 (ת"א-ירושלים), ליד כביש 6

850 מ”ר מחסן לוגיסטי במודיעין, רחבה תפעולית לפריקה וטעינה + 400 מ”ר משרדים

מ"ר: 850

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 850

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור המרכז, ליד כביש 1 (ת"א-ירושלים), ליד כביש 6, מרלו"גים
2,300 מ"ר מרלו"ג ושטח משרדים במודיעין, מבנה מדהים, ברמת גימור גבוהה, מחסן
להשכרה אזור המרכז, ליד כביש 1 (ת"א-ירושלים), ליד כביש 6, מרלו"גים

2,300 מ”ר מרלו”ג ושטח משרדים במודיעין, מבנה מדהים, ברמת גימור גבוהה, רחבה תפעולית ענקית

מ"ר: 2300

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

מ"ר: 2300

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור המרכז, ליד כביש 1 (ת"א-ירושלים), ליד כביש 6
המחיר למ"ר₪1
3,000 מ"ר מרלו"ג בהקמה בחבל מודיעין, חדש ומודרני, מחסן
להשכרה אזור המרכז, ליד כביש 1 (ת"א-ירושלים), ליד כביש 6

3,000 מ”ר מרלו”ג בהקמה בחבל מודיעין, חדש ומודרני, רחבה תפעולית לפריקה וטעינה

מ"ר: 3000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪1

מ"ר: 3000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

למכירה אזור השפלה, ליד כביש 1 (ת"א-ירושלים), ליד כביש 6, מרלו"גים
המחיר למ"ר₪13,000
500-10,000 מ"ר למכירה מחסנים לוגיסטיים, בלב הפארק הטכנולוגי במודיעין
למכירה אזור השפלה, ליד כביש 1 (ת"א-ירושלים), ליד כביש 6, מרלו"גים

500-10,000 מ”ר למכירה מחסנים לוגיסטיים, במיקום מעולה בלב הפארק הטכנולוגי במודיעין

מ"ר: 10000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪13,000

מ"ר: 10000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

למכירה אזור השפלה, ליד כביש 1 (ת"א-ירושלים)
המחיר לדונם₪8,000,000
4,300 מ"ר למכירה, מגרש ללוגיסטיקה במרכז עינב במודיעין, תקרה גבוהה
למכירה אזור השפלה, ליד כביש 1 (ת"א-ירושלים)

4,300 מ”ר (4.3 דונם) למכירה, מגרש ללוגיסטיקה במרכז עינב במודיעין

מ"ר: 4300

מגרשים

המחיר לדונם₪8,000,000

מ"ר: 4300

מגרשים

להשכרה אזור השפלה, ליד כביש 1 (ת"א-ירושלים), ליד כביש 6
המחיר למ"ר₪50₪12/דמי ניהול למ"ר
3,000 מ"ר מחסן להשכרה במרכז עינב מודיעין, תקרה גבוהה, מחסן
להשכרה אזור השפלה, ליד כביש 1 (ת"א-ירושלים), ליד כביש 6

3,000 מ”ר מחסן להשכרה במרכז עינב מודיעין, תקרה גבוהה, רחבה תפעולית

מ"ר: 3000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪50₪12/דמי ניהול למ"ר

מ"ר: 3000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה
המחיר למ"ר + מ.ע.מ₪60₪5/דמי ניהול + מ.ע.מ
1,000-2,000 מ"ר להשכרה מחסן לוגיסטי חדש לחלוטין.

מ"ר: 2000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר + מ.ע.מ₪60₪5/דמי ניהול + מ.ע.מ

מ"ר: 2000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה
4,000 מ"ר במיקום מעולה בפארק התעשיה במודיעין, להשכרה מחסן לוגיסטי חדש, מודרני ומתקדם

מ"ר: 4000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה ליד כביש 1 (ת"א-ירושלים)
המחיר למ"ר₪50
1600 מ"ר להשכרה במודיעין מבנה עצמאי עם משווי גובה ורחבה תפעולית.

מ"ר: 1600

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪50

מ"ר: 1600

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור המרכז
4,500 מ"ר מרלוג מודרני, מתקדם וחדש בהקמה להשכרה בפארק התעשיה במודיעין

מ"ר: 4500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

מ"ר: 4500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה
4250 מ"ר מרלו"ג חדש במודיעין, גבוה ומודרני + משרדים

מ"ר: 4250

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

מ"ר: 4250

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור המרכז
3,000 מ”ר מחסן לוגיסטי להשכרה במודיעין

מ"ר: 3000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

מ"ר: 3000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור המרכז
5,000 מ"ר להשכרה, מרלו"ג חדש לגמרי, בפארק התעשיה מודיעין.

מ"ר: 5000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

מ"ר: 5000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה אזור המרכז, ליד כביש 1 (ת"א-ירושלים), ליד כביש 6
המחיר למ"ר₪50
2,500 מ"ר מחסן מקצועי ומודרני במודיעין עם רחבה תפעולית ענקית ומשרדים
להשכרה אזור המרכז, ליד כביש 1 (ת"א-ירושלים), ליד כביש 6

2,500 מ”ר מחסן מקצועי ומודרני במודיעין עם רחבה תפעולית ענקית ומשרדים

מ"ר: 2500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪50

מ"ר: 2500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

למכירה אזור המרכז
לדונם₪7,000,000
לוגו

מ"ר: 25000

מגרשים, מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

לדונם₪7,000,000

מ"ר: 25000

מגרשים, מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה בסר
250 מ"ר משרדים להשכרה בקומה עצמאית ליד מתחם ישפרו
למכירה מרלו"גים
מגרש 4.3 דונם למכירה במודיעין, שני מפלסי קרקע

מ"ר: 4300

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

מ"ר: 4300

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

למכירה
לוגו

מ"ר: 900

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

למכירה
המחיר למ"ר₪12,500
המחיר למ"ר₪12,500

מ"ר: 3500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה
לוגו טור נדלן למרלוגים

מ"ר: 250

משרדים

להשכרה מרלו"גים
לוגו טור נדלן למרלוגים

מ"ר: 5000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

מ"ר: 5000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה
המחיר לחודש כולל דמי ניהול₪150

מ"ר: 2900

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר לחודש כולל דמי ניהול₪150

מ"ר: 2900

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה
המחיר למ"ר כולל ניהול, שמירה וארנונה ₪24
4000 מ"ר שטח פתוח להשכרה
המחיר למ"ר כולל ניהול, שמירה וארנונה ₪24

מ"ר: 4000

מגרשים

להשכרה
המחיר לחודש₪110,000
לוגו טור נדלן למרלוגים

מ"ר: 1750

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר לחודש₪110,000

מ"ר: 1750

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה

מ"ר: 2500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

מ"ר: 2500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה

מ"ר: 1000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

מ"ר: 1000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה

מ"ר: 3000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

מ"ר: 3000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה
להשכרה

5,500 מ”ר במודיעין, מרלו”ג/מחסן, קרוב לכביש 6

מודיעין מכבים רעות, ישראל

מ"ר: 5500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

מ"ר: 5500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה

מ"ר: 1500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

מ"ר: 1500

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה
להשכרה

1,800 מ”ר במודיעין, מחסן/מבנה תעשייה, קרוב לכביש 6

מודיעין מכבים רעות, ישראל

מ"ר: 1800

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

מ"ר: 1800

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה

מ"ר: 10000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

מ"ר: 10000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה

מ"ר: 2000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

מ"ר: 2000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

להשכרה
המחיר למ"ר₪45

מ"ר: 10000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

המחיר למ"ר₪45

מ"ר: 10000

מרלו"גים, מחסנים ותעשייה

סוגי נכסים לניווט מהיר:

משרדים המתאימים במיוחד לעורכי דין

משרד מומלץ להשכרה בחשמונאים בת”א

למצוא משרד בלי לקום מהכסא

WhatsApp שלחו לנו הודעה ב- WhatsApp
Call Now Buttonלחצו לחיוג דילוג לתוכן